کفشک الکترود

کفشک الکترود۱

کفشک الکترود که وظيفه و کاربرد اصلی آن انتقال جريان الکتريکی کوره به الکترود است، از جنس مس با تعبيه کانال‌های آب‌رو خنک‌کننده در آن ساخته می‌شود. اين قطعات عمدتاً در دو مدل ريخته‌گری‌شده و فورج‌شده تهيه و توليد می‌شوند.

در مدل ريخته‌گری‌شده کفشک‌های الکترود، پس از تهية قالب مسی متناسب با طراحی قطعه، عمليات ريخته‌گری مس به‌صورت دقيق صورت گرفته و سپس عمليات ماشين‌کاری برای دستيابی به ابعاد و اندازه‌های دقيق قطعه مطابق نقشه‌های طراحی بر روي آن صورت می‌گيرد. با توجه به اينکه کيفيت ريخته‌گری اين قطعات به لحاظ وجود ناخالصی و حفره در ساختار آن‌ها بسيار حائز اهميت است، حتماً بايستي علاوه بر هيدروتست۲ که برای تشخيص وجود نشتی در آن صورت می‌گيرد تست‌ راديوگرافي۳ نيز برای کنترل کيفيت و شناسايی نقاط ضعيف و حفره‌های هوا در آن انجام گيرد، در غير اينصورت حتی در صورت عدم مشاهده نشتی طی فرآيند هيدروتست ممکن است در آينده شاهد بروز نشتی‌های ريز و موريانه‌ای در حين کار باشيم. ميزان رسانايی الکتريکی کفشک‌های الکترود توليد شده به روش ريخته‌گيری در حدود ۸۵% استاندارد رسانايی الکتريکی مس الکتريکال (IACS) 4 مي‌باشد.

کفشک‌هاي الکترود مدل فورج‌شده، پس از ساخت قالب مخصوص فورج يا مستقيما با فورج کردن بلوک مسی و يا فورج کردن قطعه نيمه‌آماده ريخته‌گری شده که اندازه‌های نزديک به ابعاد نهايی دارد ساخته می‌شوند. اين دسته از الکترودها در مقايسه با الکترودهای تمام ريخته‌گری‌شده از رسانايی الکتريکی بالاتر (IACS 101%) و يکپارچگی بيشتری برخوردار بوده و تقريبا عاری از هرگونه ناخالصی و حفره می‌باشند. لذا از قابليت اطمينان بيشتری نسبت به انواع ريخته‌گری شده برخوردار هستند و البته به تبع آن هزينه‌های توليد و فروش بالاتری دارند.

شرکت آرازترانس با برخورداری از امکانات بالا به لحاظ دسترسی به مواد اوليه مرغوب، امکان ساخت قالب‌های کارآمد و تجهيزات ماشين‌کاری پيشرفته، اقدام به ساخت و توليد انواع کفشک‌های الکترود مسی در هر دو نوع ريخته‌گری‌شده و فورج‌شده مطابق با نقشه‌های سفارشی مشتريان و يا طراحی‌های خود بر طبق نياز خريداران می‌نمايد.

تصویر زیر مراحل ساخت الکترودهای مسی را با استفاده از روش ریخته‌گری، یخته‌گری و فورج و تماما فورج را نشان می‌دهد:

1 – Contact Shoe

2 – International Annealed Copper Standard (مقدار استاندارد برای رسانایی مس معادل 58 مگازیمنس بر متر)

3 – Hydrotest

4 – Radiography Test

Customers

Show all