ورق‌مغناطیسی غیرجهت‌داده‌شده

ورق مغناطیسی غیر‌جهت‌داده‌شده  (CRNGO1)

ورق‌های هسته مغناطیسی غیرجهت‌داده‌شده، همانطور که از نامشان پیداست، کریستال‌های منظم و جهت‌داده‌شده‌ای در جهت نورد رول ورق نداشته و به نسبت سایر ور‌قهای مغناطیسی جهت داده شده از تلفات بیشتری در واحد وزن و سطح اشباع مغناطیسی۲پایین‌تری دارند، لذا از این دسته از ورق‌های هسته عموما در مواردی استفاده می‌گردد که یا میزان تلفات چندان حائز اهمیت نبوده (مانند ساخت ترانسفورماتورها و چوک‌های کوچک) ویا شارش شار مغناطیسی در یک جهت مشخصی از ورق ممکن نباشد، بنابراین جهت‌داده شده بودن هسته نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود (مانند ماشینهای الکتریکی گردان نظیر موتور و ژنراتور – که جهت میدان در آن‌ها بصورت زاویه‌ای است- و برخی از یوک‌های کوره‌های القایی).

جدول زیر مشخصات و پارامترهای اساسی گریدهای مختلف ورق‌های هسته مغناطیسی غیرجهت‌داده‌شده را نمایش می‌دهد:

.

چگالی

فلوی

مغناطیسی

سطح

اشباع (T)

تلفات هسته بر واحد

کیلوگرم (W/KG)

چگالی

(Kg/m3)

گرید

مطابق

استاندارد

AISI1

گرید

مطابق

استاندارد

DIN EN 10106

ضخامت

(mm)

چگالی فلوی

مغناطیسی

1.5 تسلا

چگالی فلوی

مغناطیسی

1 تسلا

1.49 2.35 0.95 7600 – – – – M235-35A 0.35
2.50 1.05 M15 M250-35A
2.70 1.10 7650 M19 M270-35A
3.00 1.20 M22/M27 M300-35A
3.30 1.30 M36 M330-35A
2.50 1.05 7600 – – – – M250-50A 0.50
2.70 1.10 M15 M270-50A
2.90 1.15 M19 M290-50A
3.10 1.25 7650 M22/M27 M310-50A
3.30 1.35 M36 M330-50A
1.50 3.50 1.50 M43 M350-50A
1.53 4.00 1.70 7700 – – – – M400-50A
1.54 4.70 2.00 M45 M470-50A
1.56 5.30 2.30 – – – – M530-50A
1.57 6.00 2.60 7750 M47 M600-50A
1.60 7.00 3.00 7800 – – – – M700-50A
8.00 3.60 – – – – M800-50A
1.62 9.40 4.20 7850 – – – – M940-50A

۱ – استاندارد مربوط به انیستیتوی فولاد و آهن ایالات متحده آمریکا (American Iron and Steel Institute)

۲ – معادل چگالی فلوی مغناطیسی در شدت میدان مغناطیسی ۲۵۰۰ آمپر بر متر

1 – Cold Rolled Non Grain-Oriented

2 – Magnetic Saturation Point

Customers

Show all