لینک DC (چوک) کوره‌القایی

رآکتور۱(چوک۲ DC Link)

رآکتور يا چوک سلفی است که به‌طور سری يا موازی در هر دو نوع DC و AC در مدارات الکتريکی با اهداف گوناگون از جمله فيلتر کردن، تأمين منابع جريان ثابت، مقابله با تغييرات ناگهانی جريان و … مورد استفاده قرار می‌گيرد. در صنايع ذوب، رآکتورها در هر دو نوع AC و DC در مدار قدرت کوره‌ها نصب می‌شوند.

 

رآکتور AC

رآکتورهای AC لزوماً در مدارات قدرت کوره‌های القايی استفاده نمی‌شوند و بهره‌گيری از آن‌ها منوط به شرايط طراحي اوليه سيستم الکتريکی کوره است. در مواردی که رآکتورهای AC در ساختار کوره‌های القايی استفاده می‌شوند، به‌صورت تک‌فاز بوده و معمولاً موازی با بانک خازن کوره نصب می‌شوند و عمل تخليه انرژی خازن را در مواقع مورد نياز انجام داده و مدار تشديد کوره را تکميل می‌سازند.

رآکتور DC

رآکتور، چوک و يا لينکِ DC در واقع عامل ارتباط بين دو تابلوی يکسوساز و اينورتر است و وظيفة آن ايجاد يک منبع جريان DC در ورودی اينورتر کوره است. رآکتورهای DC در اندوکتانس۳ و توان مشخص طراحی، ساخت و در سيستم کوره نصب می‌شوند. در اين ميان شرکت آرازترانس برای پوشش نياز مشتريان خود در اين خصوص علاوه بر ساخت رآکتورهای جديد بر طبق نقشه درخواستی آن‌ها، مدل‌های پيشنهادی خود را نيز که نتيجه ترکيب و بهينه‌سازی ساختارهای مختلف است، توصيه می‌نمايد.

اصلی‌ترين پارامتر لينک‌های DC، مقدار اندوکتانس آن‌ها است. براي سازگاری هرچه بيشتر آن‌ها با ساير تجهيزات کوره، توصيه می‌شود چوک‌های مورد نظـر در چنـدين تپ ساخته شده و به هنگام بهــره‌برداری در تپ متناسب با ساير پارامتـرهای‌کوره مورد استفاده قرار گيرند؛ و در صورت تغيير پارامتـرهای کوره، تپِ مورد بهـره‌برداری تغيير نمايد.

اتواع طرح‌های رآکتورهای تولیدی شرکت آراز ترانس بشرح زیر می‌باشد:

رآکتور درون هسته هلیکال۴ (Inner Core & Helical Winding)

معایب : عدم قابلیت دمونتاژ کردن و انجام تعمیرات بهنگام خرابی هر یک از بخش‌های هسته و سیم‌پیچ بزرگترین مشکل بهره‌برداری از این طرح از رآکتورهای کوره‌های القایی می‌باشد. و عملا بهره‌بردار را بهنگام خرابی‌های پیش‌بینی‌نشده دچار توقف می‌کند.

مزایا : هزینه‌های مواداولیه و ساخت این طرح از رآکتورها کمترین حد را در بین تمامی انواع دارد.

رآکتور بیرون هستهکاستن۵ (Outer Core & Kasten Winding)

معایب : مواد اولیه مصرفی برای ساخت این طرح از رآکتورها حجیم‌تر و پرهزینه‌تر از سایر طرح‌ها است.

مزایا : بدلیل ایزولاسیون کامل فیزیکی بین هسته و سیم‌پیچ بزرگترین مزیت این طرح از رآکتورهای مورد استفاده در کوره‌های القایی قابلیت دمونتاژ کردن رآکتور به نحوی بسیار ساده، بهنگام مواجه با بروز مشکل و خرابی بخشی از هسته ویا سیم‌پیچ می‌باشد. این مورد مزیت بسیار بزرگی است که بهره‌بردار را هنگام مواجه با مشکل خرابی دچار توقف طولانی نکرده و تنها با در دست داشتن یک سیم‌پیچ یدکی بسیار سریع می‌توان آن‌را با سیم‌یچ معیوب تعویض کرد.

رآکتور درون هسته تروئیدال۶ (Outer Core & Toroidal Winding)

معایب : مشابه طرح رآکتورهای درون هسته هلیکال و حتی بیشتر از آن، نیاز به دمونتاژ کردن کل رآکتور و تعویض بخش‌های معیوب حین بروز مشکل و خرابی، بزرگترین نقطه ضعف این طرح از رآکتورهای مورد استفاده در کوره‌های القایی می‌باشد.

مزایا : بدلیل مصرف‌کمتر مقاطع مسی (بدلیل مصرف بالای هسته و اطمینان از عدم اشباع آن) می‌توان سطح‌مقطع، مقاطع مسی را بالاتر در نظر گرفت. بدین ترتیب تا حدودی میتوان از خرابی سیم‌پیچ در اثر عبور جریانهای ناگهانی بالا و حرارت زیاد بوجود آمده که می‌تواند منجر به سوراخ شدن وبروز نشتی در سیم‌پیچ شود، جلوگیری نمود.

رآکتور درون هسته کاستن (Inner Core & Kasten Winding)

معایب و مزایا : این طرح از رآکتورهای مورد استفاده در کوره‌های القایی نیز به‌هنگام خرابی قطعات‌شان نیاز به دمونتاژ بخشی از ساختار رآکتور دارد ولیکن بدلیل ساختار سلولی در بخش سیم‌پیچشان، قابلیت تامین یک‌سیم‌پیچ یدکی و امکان تعویض آن در مواقع خرابی هر سلول از سیم‌پیچ‌ها وجود دارد، لذا از این‌نظر بهتر از طرح رآکتورهای درون هسته هلیکال و البته پایین‌تر از طرح رآکتورهای بیرون هسته کاستن می‌باشند.

از طرفی پیچیدگی‌های زیاد و به تبع آن هزینه‌های بالای ساخت بخش سیم‌پیچ ، به‌لحاظ هزینه تمام‌شده این نوع رآکتور را بین دو طرح درون هسته هلیکال و بیرون‌هسته کاستن قرار می‌دهد.

1 – Reactor

2 – Choke

3 – Inductance

4 – استوانه‌ای، لایه‌ای، لاگِن (Lagen)

5 – طبقه‌ای

6 – حلقوی

Customers

Show all