پنل خنک‌کننده

پانل‌های خنک‌کننده۱

وظيفة اصلي پانل‌های خنک‌کننده، خنک‌کاری استراکچرکوره است. اين پانل‌ها بسته به فضای موردنظر برای خنک‌کاری در بدنه کوره قوس‌الکتريکی به‌عنوان پانل خنک‌کاری سقف، بدنه و کف شناخته می‌شوند. همچنين نوع ديگری از پانل‌های خنک‌کننده نيز برای خنک‌کاری غبار خروجی حاصل از فرآيند ذوب استفاده می‌شود که به آن‌ها “پانل خنک‌کننده غبار” اطلاق شده و عمدتاً به شکل زانويی ساخته می‌شوند.

پانل خنک‌کننده سقف کوره

اين قسمت که در بخش فوقانی کوره در مجاورت ورودی الکترود‌های کوره است، از لوله و اتصالات فولادی گريد S235JR (استاندارد ASTM A106) ساخته مي‌شود. اين ترکيب ويژه از فولاد که شامل حداقل ۱/۲% منگنز و ۰/۳۵% سيليسيوم است، قابليت تحمل حرارت تا ۴۷۵ درجه سانتگيراد را دارد. اتصالات و لوله‌های پانل پس از عمليات فرم‌دهی مطابق نقشه ساخت، تحت عمليات جوشکاری ويژه قرار می‌گيرند.

   پانل خنک‌کننده کف کوره

پانل خنک‌کننده کف کوره که در بخش EBT2  کوره نصب می‌گردد، از لوله و اتصالات مسی گريد ETP3 و يا DHP4  ساخته می‌شود. لوله‌های به‌کاررفته در اين ناحيه از نوع بدون درز و اکسترودشده هستند که در برخی موارد به‌صورت پره‌دار توليد می‌شوند تا علاوه بر جريان گردشی آب سطح تماس بيشتری با هوای اطراف داشته و در نتيجه با کيفيت بيشتری خنک‌کاری شوند. اين اتصالات پس از انجام عمليات فرم‌دهی تحت فرآيند جوشکاری گاز آرگون و يا لحيم‌کاری نقره قرار می‌گيرند.

پانل خنک‌کننده ديواره

پانل‌های خنک‌کننده ديواره کوره به‌صورت ترکيبی از لوله و اتصالات آلياژی فولادی و مسی (که در دو بخش قبلی) بدان‌ها اشاره شد ساخته می‌شوند، به‌طوری‌که در بخش تحتانی آن‌ها که تا سطح مواد مذاب است (در حدود ۸ رديف) از مس و در بخش فوقانی از فولاد استفاده مي‌گردد. همچنين در بخش فوقانی پانل‌های خنک‌کننده ديواره، برای تجميع مواد سرباره پراکنده‌شده در حين ذوب و محافظت از پانل، تکه‌های کوچکی از همان جنس فولاد جوشکاری می‌شوند. اتصالات و لوله‌های به‌کاررفته در ساختار خنک‌کننده‌های ديواره پس از انجام عمليات فرم‌دهی به‌صورت سلول‌های واحد جوشکاری شده و سپس برای تکميل مدار کولينگ بر روی ديواره بدنه کوره مونتاژ می‌گردند.

   پانل خنک‌کننده غبار

پانل‌های خنک‌کننده غبار همان‌طور که از نامشان پيداست براي خنک‌کاري غبار خروجی از کوره در مسير غبار نصب می‌شوند، به‌طوریکه حداقل ۳۰% از اين مسير بايستی مجهز به سيستم خنک‌کننده غبار باشد تا بتواند دمای غبار خروجی را تا حد لازم کاهش دهد. اين پانل‌ها که به‌صورت مسير لوله‌ای مستقيم ويا زانويی (۹۰ و ۴۵ درجه) می‌باشند از نوع فولادی بوده و مجهز به فلنج اتصال به بخش فوقانی کوره و يکديگر هستند.

تمامي پانل‌های خنک‌کننده ساخت اين شرکت پس از توليد با وجود انجام هيدروتست۵ اوليه برای تشخيص نشتی‌های احتمالی، برای حصول اطمينان بيشتر، تحت تست مانيتورنگ راديواکتيو۶ قرار می‌گيرند و در نقاطی که انجام اين تست ميسر نيست با انجام آزمون ذرات مغناطيسی۷ از عدم وجود نشت در نقاط مختلف پانل اطمينان حاصل می‌شود.

1 – Cooling Panel

2 – Eccentric Bottom Top System

3 – Electric Tough Pitch Copper

4 – Deoxided High Phosphorous Copper

5 – Hydrotest

6 – Radiography Test

7 – Magnetic Particle Test

Customers

Show all