را‌ه‌اندازی واحد ترکیه آراز ترانس …

را‌ه‌اندازی واحد ترکیه آراز ترانس …

شعبه شرکت آراز ترانس در کشور ترکیه، شهر استانبول با نام “Sönmez İndüksiyon”  (سونمز ایندوکسیون) راه‌اندازی شد. هدف از بازگشایی این شرکت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی با کشور ترکیه و سایر کشورهای اروپایی بمنظور رفع موانع موجود بر سر راه تامین و صدور کالابه کشورهای مذکور می‌باشد.

Customers

Show all