افتخاری دیگر، آراز ترانس دانش‌بنیان شد

افتخاری دیگر، آراز ترانس دانش‌بنیان شد

شرکت آراز ترانس تبریز بواسطه فعالیتهای فناوری محورانه خود با تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، زیر نظر معاونت علمی‌فن‌آوری ریاست جمهوری بعنوان یک شرکت دانش‌بنیان مورد تایید قرار گرفت.

امیداست فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه این شرکت با شتاب بیشتر از قبل در جهت پیشبرد اهداف طولانی‌مدت خود قدم‌هایی محکم‌تر از قبل در این مسیر بردارد.

 

Customers

Show all