آراز ترانس عضو سامانه توانیران شد …

آراز ترانس عضو سامانه توانیران شد …

شرکت آراز ترانس تبریز با تایید نهادهای ذی‌الربط وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در راستای پروژه استفاده از توانمندی‌ها و امکانات داخلی عضو سامانه “توانیران” شد. مطابق آئین‌نامه مرتبط با این موضوع از این پس، ثبت‌سفارش محصولات تولیدی شرکت‌های عضو این سامانه تحت روال عادی امکان‌پذیر نبوده و استفاده از تولیدات و توانمندیهای داخلی نسبت به واردات در الویت خواهد بود. شایان ذکرست که تنها شرکتهایی حق عضویت در این سامانه را دارند که رسمی بودن فعالیت آنها تحت نظارت وزارت صمت، امکانات مالی و اجرایی در اجرای پروژه‌ها و ظرفیت تولیدشان مطابق با حداقل‌های تعریف شده از طرف سازمان صمت باشد.

مراجعین عزیز می‌توانند با فشردن بر روی لینک زیر از اقلام تولیدی شرکت آراز ترانس که در سامانه توانیران درج‌شده است، مطلع گردند: (به هنگام تایپ نام این شرکت در فیلد مربوطه حتما مابین دو کلمه آراز و ترانس با دکمه اسپیس یک کاراکتر فاصله ایجاد نمایید):

http://www.tavaniran.ir/web/guest/company-search

Customers

Show all